Purulia Zilla Parishad

TENDERS

ZP Tender


PS Tender


  Other Off

   AVAILABILITY OF PURULIA BHAVAN


   Helpline No: 03252 - 222575

   KARMADHAKSHYA

   Karmadhakshya's Name

   Sthayeesamity's Name

   Phone

    

   Purto Karya -O- Paribahan Sthayee Samity

    

    

   Sishu Nari Jana Kalyan -O- Tran Sthayee Samity

    

    

   Janasasthya -O- Paribesh Sthayee Samity

    

    

   Krishi Sech -O- Samabai Sthayee Samity

    

    

   Matsya -O- Pranisampad Bikash Sthayee Samity

    

    

   Khudra Silpa Bidyut -O- Achiracharit Sthayee Samity

    

    

   Khadya -O- Sarbaraha Sthayee Samity

    

    

   Siksha Sanskriti Tathya -O- Krira Sthayee Samity

    

    

   Ban -O- Bhumi Sanskar Sthayee Samity