Purulia Zilla Parishad

KARMADHAKSHYA

Karmadhakshya's Name

Sthayeesamity's Name

Phone

Shri Haladhar Mahato

Purto Karya -O- Paribahan Sthayee Samity

 

Smt Niyati Mahato

Sishu Nari Jana Kalyan -O- Tran Sthayee Samity

 

Shri Soumen Beltharia

Janasasthya -O- Paribesh Sthayee Samity

 

Smt Mira Bauri

Krishi Sech -O- Samabai Sthayee Samity

 

Shri Meghdut Mahato

Matsya -O- Pranisampad Bikash Sthayee Samity

 

Smt Namita Sing Mura

Khudra Silpa Bidyut -O- Achiracharit Sthayee Samity

 

Shri Monoj Kumar Shahababu

Khadya -O- Sarbaraha Sthayee Samity

 

Shri Gurupada Tudu

Siksha Sanskriti Tathya -O- Krira Sthayee Samity

 

Shri Nirmal Kumar Rout

Ban -O- Bhumi Sanskar Sthayee Samity